Friday, June 11, 2010

கோடைக்கானல் கோடை விழாவில் பீட் சேர்ந்திசை

27.05.2010 வியாழக்கிழமையன்று மதியம் 12 மணியளவில் கோடைக்கானல் ப்ரியன்ட் பூங்காவில் நடைபெற்ற கோடைவிழாவில் BEAT குழுவினர் சேர்ந்திசை நிகழ்ச்சி நடத்தினர். சுற்றுலா வந்திருந்தோர் மத்தியில் பாடியது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்த்து.